סוגי פלסי לייזר

 • פלסי נקודות
  לייזרים בסיסיים המייצרים נקודות בודדות או מרובות על הקיר או משטח העבודה. הם פועלים כנקודתייחוס, או כאביזר לקביעת נקודת אנך.
 • לייזר קווי
  הפלסים הקוויים מייצרים תצורות שונות של קווים על פני השטח. מקו יחיד ועד לייזר צלב או בעל קווים מרובים פלסים אלו יכולים להתאים למגוון צרכים. חלקם מציעים תכונות נוספות כגון נקודות עוגן לרצפה ולתקרה, קווי 360° וצלבים מרובים.
 • לייזר מסתובבים
  פלסים אלו מקרינים נקודת לייזר המסתובבת במהירות גבוהה ומייצרת קו של 360° בסביבת העבודה. לייזרים מסתובבים מאפשרים מהירות סיבוב קבועה או מהירות סיבוב משתנה הנמדדת במספר סיבובים לדקה (RPM). ככל שמהירות הסיבוב מהירה יותר, נראות הקו פוחתת, אך מרחק המדידה גבוה יותר. מומלץ להשתמש במהירות סיבוב איטית יותר בתוך מבנים. בנוסף, יכול פלס הלייזר המסתובב לשמש כנקודת ייחוס על ידי הגדרת הלייזר ל-0 סיבובים לדקה. בדרך כלל, הקו של הלייזר המסתובב אינו נראה לעין האנושית בשימוש בחוץ או בתנאי אור בהירים. במקרה זה, שימוש בגלאי לייזר ייעודי יסייע באיתור קו/ נקודת הלייזר. כדי שגלאי לייזר המסתובב יאתר את הקו, יש להגדיר את פלס הלייזר ל- 600 סיבובים לדקה לפחות.
 • גלאי לייזר
  גלאי הלייזר נועד לקלוט את קרן הלייזר. גלאי הלייזר משמשים בדרך כלל כאשר עובדים בחוץ או בתנאי אור בהיר בהם קשה יותר לראות את קווי פלס הלייזר. גלאי הלייזר יכולים לקצר את משך הזמן הדרוש כאשר מנסים למצוא את קו הלייזר ולהגיע לפילוס. לרוב הגלאים יש התראה חזותית וקולית.

סוגי פילוס עצמי

 • פילוס לייזר ידני
  פלס לייזר ידני מחייב את המפעיל לפלס את היחידה אל מול עיניות פילוס הקבועות בה באמצעות סיבוב של סט ידיות.
 • פילוס באמצעות מטוטלת
  בפלסי לייזר אלה, דיודת הלייזר מותקנת על מטוטלת, המאפשרת ליחידה פילוס עצמי, באמצעות כוח המשיכה של כדור הארץ. המטוטלת ננעלת בדרך כלל כאשר פלס הלייזר כבוי. ברגע שמשחררים את המנעול, המטוטלת משתחררת ויכולה לשמש כמנגנון פילוס עצמי.
 • פילוס אלקטרוני
  פלסי לייזר מסוג זה הינם חדשניים ומתאימים לעבודות מתקדמות יותר. בפילוס עצמי אלקטרוני, קבוצה של מנועי סרוו (servo-motors ) פועלים כמנגנון פילוס, הנעשה באופן אוטומטי על סמך המיקום הנוכחי של פלס הלייזר. שיטה זו מגבירה את הדיוק והאמינות, ובהתחשב בזמן שלוקח לכיול ראשוני, היא מתאימה ביותר לפרויקטים בחוץ בהם מיקום הלייזר הינו קבוע לפרקי זמן ארוכים.

מונחים בסיסיים

 • דיודת לייזר
  דיודות לייזר פולטות את הקרינה שיוצרת את הקרן בפלסי לייזר. למרות שדיודות הלייזר הן קומפקטיות ודרישות ההספק הינן נמוכות (נמדדות במיליוואט), תפוקת האור שהן מייצרות נראית היטב לעין. ישנם שני סוגים של דיודות לייזר בשוק כיום: אדום וירוק.
 • נראות בלייזר
  קרני הלייזר האדומות והירוקות נראות היטב ומדויקות באותה מידה. עם זאת, כדאי להזכיר כמה הבדלים. בהשוואה ללייזרים אדומים, קרני הלייזר הירוקות נראות בהירות יותר, והקו או הנקודה המוקרנים חדים יותר ובעלי טווח גדול יותר. ללא קשר לצבע הלייזר. לפיכך, ההמלצה הרשמית היא להשתמש בגלאי לייזר כאשר עובדים בחוץ או בסביבה שיש בה אור שמש ישיר או תנאי אור בהיר.
 • אורך גל לייזר
  צבע האור הנראה מתאים לאורך הגל (בננומטר) או לתדר (בהרץ) שלו. אורכי גל שהם בין 390 ל-700 ננומטר גלויים לעין בלתי מזוינת, בעוד אורכי גל מחוץ לטווח זה אינם נראים ונמצאים בטווח האור האולטרה סגול (UV) או אינפרא אדום (IR). העין האנושית רגישה ביותר לאור באורך גל של כ-555 ננומטר. אורך הגל של לייזרים אדומים הוא בסביבות 635 ננומטר (±5 ננומטר) ואורך הגל של לייזרים ירוקים הוא סביב 525 ננומטר (±5 ננומטר). מכיוון שהלייזרים הירוקים קרובים יותר לאורך הגל האופטימלי של העין, הם גם ברורים יותר.
 • כיול לייזר
  פלסי הלייזר רגישים לטיפול שגוי ובמקרה של נפילה או מכה חזקה, הם יכולים לאבד או לסטות מהכיול הראשוני של היצרן. מומלץ לבדוק את דיוק הכיול מדי פעם. תהליך הכיול נעשה במעבדה מוסמכת ומבטיחשמירה על דיוק אופטימלי לאורך זמן.
  בדיקת כיול אופקי:
  1. הנח את הלייזר על משטח שטוח ויציב קרוב ככל האפשר לקיר ארוך.
  2. הפעל את הלייזר על ידי לחיצה על לחצן בורר הקרן עד להקרנת הקרן האופקית.
  3. סמן שני סימנים על הקיר בקו הלייזר - אחד קרוב ליחידת פלס הלייזר ואחד רחוק ככל האפשר.
  4. הזז את יחידת פלס הלייזר קרוב ככל האפשר לסימון השני.
  5. מדוד את הפרש הגובה בין קו הלייזר לשתי הנקודות שסומנו קודם לכן על הקיר.
  6. אם הפרשי הגובה בשתי הנקודות שנמדדו זהים, פלס הלייזר מכויל אופקית.

  בדיקת כיול אנכי:
  1. תלה חוט פילוס אנכי מנקודה גבוהה על קיר.
  2. הנח את הלייזר על משטח ישר ויציב במרחק של כמטר אחד מהקיר.
  3. לחץ על לחצן בחירת הקרן עד שהקרן האנכית תוקרן על הקיר.
  4. מקם את קו הלייזר כך שיתכנס עם החלק התחתון של חוט הפילוס האנכי.
  5. אם קו הלייזר מתכנס עם חלקו העליון של חוט הפילוס האנכי, הלייזר מכויל.
 • דיוק בלייזר
  הדיוק מייצג את מידת הסטייה של קרן הלייזר בטווח נתון. לפלסי הלייזר המקצועיים יש דרגות שונות של סטיה מותרת, הנעות בין 0.1 מ"מ/מ' - 0.4 מ"מ/מ' . המשמעות היא שמותרת סטיה מירבית של עד 0.1 מ"מ בטווח של 1 מטר.
 • טווח לייזר
  טווח פלס הלייזר מתייחס לנראות של קרן הלייזר מהמכשיר עצמו לנקודת העבודה הרחוקה ביותר. הטווח ישתנה אם נשתמש בפלס הלייזר בפנים או בחוץ מכיוון שתנאי האור עשויים להשפיע עליו. בעת שימוש בפלס לייזר בחוץ, מומלץ להשתמש גם בגלאי.
 • טווח פילוס עצמי בלייזר
  טווח הפילוס העצמי הוא מידת ההטיה בההמטוטלת נשארת מפולסת. טווח זה נמדד במעלות- ככל שהטווח גדול יותר, כך פלס הלייזר מסוגל לפצות יותר על סטיית פני השטח. פלס לייזר מקצועי יציע יכולת פילוס עצמי של לפחות ±3°.
 • מצב פעימות (Pulse Mode)
  מצב פעימות משמש כאשר, מסיבות שונות, נעשה שימוש בגלאי כדי לאתר את מיקומה של קרן הלייזר. במצב פעימות, פלס הלייזר משנה את אופן הקרנת האלומה; מקו רציף לרצף של נקודות. שינוי זה כמעט ולא נראה לעין בלתי מזוינת אך מאפשר לגלאי לקרוא את קרן הלייזר לפי הצורך.
 • עמידות לייזר
  העמידות של כל פלס לייזר תלויה במארז המכשיר, באבטחת מנגנון הפילוס העצמי והדיודה ובשמירה על שגרת תחזוקה סדירה. מארז גומי עמיד בפני זעזועים הוא חובה עבור פלס הלייזר אשרמכיל חלקים פנימיים רגישים וממוקם בדרך כלל בסביבות עבודה מאתגרות.
 • בטיחות
  קיים סיווג סטנדרטי לכל סוגי מערכות הלייזר. ככל שהסיווג גבוה יותר, כך הקרן מהווה יותר סכנה לעין האנושית במגע ישיר. לייזרים מסוג II נחשבים לבטוחים לעין ונעשה בהם שימוש נפוץ בפלסי הלייזר, מכיוון שההספק הוא פחות מ-1mW אך עדיין חזק מספיק כדי להתאים לצרכים היומיומיים ממכשיר פלס הלייזר.
 • סיווג IP
  דירוג ה-IP מסווג ומדרג את מידת ההגנה מפני חדירת אבק ומים למארזים מכניים ולמארזים חשמליים. הוא פורסם על ידי הנציבות האלקטרוטכנית הבינלאומית (IEC). הוא מורכב משתי ספרות: 1. הספרה הראשונה מייצגת הגנה מפני חלקיקים מוצקים (אבק) - דרגה 6 היא הדרגה הגבוהה ביותר של עמידות בפני אבק והיא שימושית ביותר בעת עבודה בפרויקטיר גבס או בסביבות עבודה מאובקות אחרות. 2. הספרה השנייה מייצגת הגנה מפני חדירת נוזלים (מים) - דרגה 5 מגנה מפני טפטוף, גשם ומגע עם מים השכיחים בכל סביבת עבודה הבנייה.