מני כהן
מנכ"ל
אלכס פולונסקי
סמנכ"ל כספים
יוסי פלצ'י
סמנכ"ל פיתוח והנדסה
צביקה פילוסוף
סמנכ"ל מכירות
רועי ישראלי
סמנכ"ל שיווק
גל ארבל
סמנכ"ל תפעול
אלכס חייט
סמנכ"ל איכות ופרויקטים
מילי ווסרשטרום
מנהלת משאבי אנוש